Vyberte stránku

Reklamační řád

Dodali jsme Vám vadné zboží? Ajajaj... Stává se nám to opravdu vyjímečně, přesto jsme níže sepsali stručný návod jak na to, pokud už něco musíme vyměnit nebo spravit..

Přestože do naší nabídky zařazujeme pouze ověřené a kvalitní výrobky, i při naši maximální péči se může stát, že Vám dodáme vadný kus, popř. zboží vykazuje jiné vady bránící jeho plnohodnotnému užívání. V takovém případě nás prosím neprodleně informujte a to vždy emailem na adresu hracky (zavináč) purco.cz (s předmětem zprávy “Reklamace”) s podrobným popisem vady, číslem faktury či objednávky a fotografií prokazující vadu. V případě, že budeme potřebovat vadu lépe posoudit si od Vás vyžádáme zaslání reklamovaného produktu na adresu sídla naší firmy.

V případě oprávěné reklamace si vyhrazujeme právo určit způsob rešení reklamace výběrem jedné z těchto možností:

  • výměnou vadného zboží či jeho vadné části za nové ve lhůtě do 10 pracovních dnů – pokud je dané zboží skladem, popř. do 30 dnů, pokud není dané zboží skladem
  • pokud to povaha vady umožňuje tak záruční opravou ve lhůtě do 30 dnů
  • nabídkou slevy z kupní ceny (po vzájemném odsouhlasení)
  • odstoupením od smlouvy a vrácením kupní ceny na Váš účet pokud nejsme ve lhůtě do 30 dnů schopni reklamaci vyřešit ani jedním z výše uvedených způsobů

V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. K prokázání záruční doby Vám postačuje doklad o zakoupení (faktura), která slouží zároveň jako záruční list.

Na co se záruka nevztahuje?

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, ke kterým není určeno. Toto platí obzvláště pro kvadrokoptéry které jsou obzvláště citlivé na způsob používání. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, stejně tak za vadu výrobku nejsou považovány např. barevné odchylky u zboží vyrobeného z přírodního dřeva. Reklamaci také není možno uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu (např. při zakoupení zboží 2. jakosti) nebo pokud vadu zboží sám způsobil.

Poškození při přepravě

Zvláštní pozornost prosím věnujte škodám vzniklým při přepravě, vždy si pečlivě zkontrolujte neporušenost a celistvost zásilky při předávání přepravní společností. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či jejím poškození musíte uvést tuto skutečnost písemně do potvzení o převzetí zásilky a pokud je po rozbalení zásilky zboží poškozeno, nahlásit nám tuto skutečnost do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky, abychom mohli škodu uplatnit u přepravce. Spolu s tím je nutné zaslat fotografie způsobu balení zásilky, poškození balení (pokud je), obsahu zásilky a detailu poškození konkrétního zboží. Zásilky poškozené při přepravě je možné přepravci z naší strany reklamovat pouze do 5 pracovních dnů od převzetí zásilky spolu s příslušnou fotodokumentací, poté již není možno uplatnit škodu. Také v případě převzetí zásilky bez písemné výtky do předávacích dokumentů kurýrovi není možné později poškození při přepravě uplatnit, potvzením předávacího protokolu bez písemné výtky zákazník stvrzuje, že zásilka byla doručena v bezvadném stavu.

Na zboží poskytujeme záruční dobu na skryté vady materiálu v délce 24 měsíců a 6 měsíců na baterii pokud není na našich stránkách u příslušných produktů uvedeno jinak. Po dobu záruky zaručujeme, že zboží bude způsobilé k účelu, pro který je určeno a bude mít vlastnosti požadované kupujícím či vlastnosti obvyklé.